Applus RTD is een wereldwijde dienstverlener voor de energie industrie. Zij beproeven de integriteit en veiligheid van installaties middels niet destructief onderzoek en inspectie. Een van de specialismes is het ontwikkelen en produceren van ultrasone sensoren (tasters). Hiermee is een installatie ontworpen die snel en eenvoudig de rechtheid van nucleaire brandstofstaven kan controleren.

De brandstofstaaf wordt met een kraan in een frame gehangen welke is uitgerust met vele van deze Applus tasters. De applicatie die Brisq heeft gebouwd verwerkt al deze signalen, voert de berekeningen uit om de rechtheid te bepalen en bevat een user interface om de meetopstelling te bedienen, te kalibreren en gegevens te kunnen exporteren. De applicatie is gebouwd in C#/.Net draaiend op een PC welke de ruwe data (van geluidsgolven) ontvangt vanuit door Applus ontwikkelde signaalverwerkingskaarten. De kracht van de applicatie zit in de slimme verwerking van de grote hoeveelheid data (tot boven 300 Mbit/s) die tijdens de zeer korte meetcyclus tegelijkertijd binnenkomt.