Aanpak

Brisq brengt machines, installaties en infrastuctuur tot leven door het te voorzien van real-time besturings- en automatiseringsssystemen. Brisq kan ondersteunen vanaf het begin waarbij beleidsvorming en verandering in gang moet worden gezet om de doelstelling te halen. Voert de regie over het project en stelt de functionele specificaties of control narritive op en adviseert of specificeert het ontwerp. Daarmee wordt een solide basis gelegd voor de realisatie van het ontwerp.

Brisq werkt volgens het V-model, waarmee testen integraal onderdeel wordt van het gehele proces. Zodoende kunnen we op een betrouwbare manier de software en hardware engineering uitvoeren om vervolgens met vertrouwen de afname test uit te voeren en het resultaat succesvol over te dragen aan de opdrachtgever. 

Brisq denkt graag mee in het vormen van het team om een succesvol project te realiseren of ondersteuning te bieden voor specifieke automation vraagstukken. Wie verzorgt de projectleiding, technische lead, welke standaarden worden gehanteerd, welke technische bagage is nodig en hoe ziet de planning / fasering eruit? Brisq stemt de ondersteuning die we leveren in nauw overleg af. Of de ondersteuning nu bestaat uit één engineer / consultant / projectleider of een heel team, of het op kantoor bij Brisq of bij u op locatie uitgevoerd moet worden, onze aanpak blijft dat we u als partner zo effectief mogelijk willen ondersteunen in het realiseren van uw doelstellingen.

Beleidsvorming & veranderingen

U hebt uw strategische doelen helder voor ogen, maar hiervoor alleen nog de juiste oplossing nodig.

Met kennis van techniek en organisatie vertalen onze consultants uw strategische doelen naar een juiste oplossing.  

Projectmanagement & directievoering

De projectmanagers van Brisq geven leiding aan projecten zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van aan de aannemer.

In projecten werken we graag met een passende methodiek zoals Prince2 of Scrum of elementen hieruit.          

Specificeren & ontwerpen

Het helder definiëren van WAT er geautomatiseerd moet worden en daarna HOE dat moet worden gedaan, dat is het doel van specificeren en ontwerpen.

 Dat doen we gestructureerd volgens het V-model. Decompositie van de functies van uw besturing van grof tot in detail.

Realiseren

De sofware is het hart van elk besturingssysteem. 

Wat ons betreft zou de software schaalbaar, eenvoudig aan te passen en conform vastgelegde en/of erkende standaarden moeten zijn. En tenslotte netjes geborgd door een versiebeheersysteem.

Testen & afname

 Testen maakt integraal deel uit van het gehele ontwikkelproces, vanaf het opstellen van de functionele specificaties tot en met de inbedrijf name door de klant.

Doordat Brisq werkt volgens het V-model, kan bij het ontwerpen reeds bij elke stap in het ontwikkelproces integraal wordt nagedacht hoe dit middels testen op juistheid is te controleren.

Beheer

Het betrouwbaar blijven werken van geautomatiseerde installaties is belangrijk. Preventief en correctief onderhoud is een absolute noodzaak. 

Brisq kan u ondersteunen in het beheer van de systemen. Met heldere afspraken die we vastleggen in een service level agreement.

Waarom Brisq?