Het helder definiëren van WAT er geautomatiseerd moet worden en daarna HOE dat moet worden gedaan, dat is het doel van specificeren en ontwerpen. Bij Brisq doen we dat gestructureerd volgens het V-model:

Brisq kijken naar uw besturingsuitdaging door een systems engineering bril: decompositie van de functies van uw besturing van grof tot in detail om zodoende de delen te kunnen beschrijven. In toenemende mate dient dat middels een tool voor het vastleggen van de requirements te gebeuren zoals Enterprise Architect, Relatics of Prolarion. Ervaring hiermee is binnen Brisq aanwezig.

Daarnaast denken de engineers van Brisq niet alleen na over de happy-flow, maar juist ook over de unhappy-flow. Wat gebeurt er in onvoorzien situaties? Juist de goede afhandeling hiervan maakt een machine of installatie robuust in zijn werking. En daarnaast is een goede informatieverstrekking aan de operator van een dergelijke gebeurtenis belangrijk zodat snel corrigerende acties opgepakt kunnen worden.