Testen maakt integraal deel uit van het gehele ontwikkelproces, vanaf het opstellen van de functionele specificaties tot en met de inbedrijf name door de klant. Doordat Brisq werkt volgens het V-model, kan bij het ontwerpen reeds bij elke stap in het ontwikkelproces integraal wordt nagedacht hoe dit middels testen op juistheid is te controleren. Dat maakt het ontwerp sterker.

De mate van validatie en verificatie en de wijze waarop dit wordt vastgelegd is sterk afhankelijk van de risico’s die kunnen optreden als er iets fout gaat. Zo zien we dat dit in de markten farma en infrastructuur veel belangrijker is en door regelgeving wordt afgedwongen. Andere marktsegmenten kunnen daar nog wel eens wat van leren om gecontroleerder tot een robuust eindresultaat te komen. Methodieken als GAMP en T-map behoren dan ook tot onze professionele bagage.

Omdat processen niet altijd efficiënt zijn door te testen met een live installatie passen we bijna altijd simulatie toe. Dit kan van zeer eenvoudig met een loopje om de I/O terug te koppelen tot een volwaardige digital twin. Indien wenselijk realiseren we digital twins met een realistische en fysisch correcte simulatie van de werkelijkheid.

De machine of installatie helemaal tot leven laten komen is waar onze engineers het voor doen. Pas als deze goed werkt en de opdrachtgever het systeem heeft geaccepteerd, zit het project er voor onze engineers op. Pas daarna kunnen we het aan onderhoud en beheer overdragen.