De projectmanagers van Brisq geven leiding aan projecten zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de aannemer. Ze combineren het hun focus op de projectmatige aspecten (geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd/planning) met een inhoudelijke achtergrond in de industriële automatisering. Zo kunnen ze doorvragen, de risico’s en valkuilen beter doorgronden en hier maatregelen op nemen in het project. In grote projecten vervullen ze ook rollen als technisch projectleider of lead engineer.

In projecten werken we graag met een passende methodiek zoals GOKIT, Prince2 of Scrum of elementen hieruit.