De software vormt het hart van elke besturingstoepassing. In de software zit de werkelijke toegevoegde waarde van het systeem en waarschijnlijk uw grootste investering als machinebouwer of plantowner.

Wat Brisq betreft zou de software schaalbaar, eenvoudig aan te passen en conform vastgelegde en/of erkende standaards zoals ISA88/95 en OMAC (PackML). Coding conventions zoals die van PLC Open, object oriented technieken en interface definities zijn zaken om er maar eens een paar te noemen die onze engineers toepassen om kwalitatief goede software te ontwikkelen.

Tijdens de ontwikkel fases en om de kennis ook voor later te borgen werken we graag met versiebeheersystemen. Helaas zijn die voor PLC en besturingssystemen nog niet altijd universeel toepasbaar. Met moderne tools zoals GIT, Bitbucket, Microsoft Devops en Versiondog eventueel geïntegreerd met tools die het afhandelen van acties en documentatiebeheer ondersteunen hebben we veel ervaring.