De ISA-106 norm is ontwikkeld na de ISA-88 omdat er ook een behoefte ontstond voor een norm voor continue en semi-continue processen. De ISA-106 borduurt door op begrippen uit de ISA-88 en past deze aan om effectief met continue en semi-continue processen om te kunnen gaan.

Omdat (semi) continue processen veelal bijna volledig geautomatiseerd draaien richt ISA-106 zich vooral op de niet normale bedrijfsvoering. Excepties en onverwachte problemen en handelingen die het proces uit zijn normale operating envelope halen. Je kan heirbij denken aan grotere activiteiten, zoals het opstarten of stilleggen van een fabriek, maar dezelfde tools kunnen worden gebruikt voor meer routinematige procedures, zoals het isoleren en opstarten van een redundant pompsysteem, het uitvoeren van online onderhoud aan een apparaat of zelfs zoiets “eenvoudigs” als het uitvoeren van een in-line kleptest. Dit alles vereist normaal gesproken communicatie met iemand die fysiek in het veld aanwezig is om het proces te verifiëren, of in sommige gevallen handmatig in te grijpen.

Procedurele automatisering kan worden gebruikt om bedrijfskennis vast te leggen en te delen, inclusief best practices, en om fouten te minimaliseren met als gevolg een afname van incidenten, verbetering van de veiligheid en een toename van de doorvoer. Dit is vooral belangrijk met een vergrijzend personeelsbestand en de moeilijkheid om ervaren operators te vinden.

Veiligheidsstatistieken laten zien dat de meeste incidenten die geen verband houden met regelrechte mechanische storingen, plaatsvinden tijdens abnormale situaties, voornamelijk het opstarten en afsluiten van de unit. Wanneer een incidentele operatie vereist is en belangrijke personen niet beschikbaar zijn, kunnen onervaren operators worden overgelaten aan het opvolgen van ontoereikende of onjuiste instructies. Iets kan uit de hand lopen, wat leidt tot een abnormale toestand met de ongewenste gevolgen van schade aan apparatuur, vrijkomen uit het milieu, verwondingen en dodelijke afloop. Door ISA-106 toe te passen, kan een enkele procesinstallatie, een complete faciliteit of zelfs een heel bedrijf aanzienlijke verbeteringen in operationele efficiëntie en veiligheid bereiken.