ISA-95 is een internationale standaard van de International Society of Automation voor het ontwikkelen van een geautomatiseerde interface tussen ondernemings- en controlesystemen. Deze standaard is ontwikkeld voor en door wereldwijde fabrikanten. Het is ontwikkeld om te worden toegepast in alle industrieën en in allerlei processen, zoals batchprocessen, continue en discrete processen zoals assemblage en verpakkingslijnen.

In een fabriek worden activiteiten uitgevoerd en wordt informatie heen en weer doorgegeven. De ISA-95 standaard biedt referentiemodellen voor productieactiviteiten, kwaliteitsactiviteiten, onderhoudsactiviteiten en voorraadactiviteiten. Het kent ruwweg een informatiestroom vanuit de productie naar operations en de administratieve omgeving en daarnaast een informatiestroom met instellingen die PLC en DCS besturingssystemen nodig hebben om de machines en installaties te besturen.

Het is dan ook niet nodig het hele model te implementeren. Daar waar nodig kunnen delen toegepast worden en de complexiteit van het model worden gereduceerd.