Bij Bos Machines zit innoveren in het hart. Ze denken graag mee met hun klanten in de timmerindustrie om hun werk- en bewerkingsprocessen optimaal te ondersteunen. Bos levert hiervoor een breed scala aan houtbewerkingsmachines. Van losse machines tot steeds vaker compleet geautomatiseerde productielijnen die van een pallet balken een compleet kozijn aflevert. Feitelijk produceert een timmerfabriek altijd een maatwerk product, in kleine of wat grotere series. Dat vraagt veel van de flexibiliteit van de machines en de werkvoorbereiding die daaraan vooraf gaat. En het vraagt om steeds meer intelligentie in de software van de machine om efficiënt en flexibel te kunnen produceren. Om hierin de volgende stap te kunnen maken heeft Bos gekozen voor Brisq als partner om hun gehele machine automatiseringsplatform te herontwerpen om het smart en future proof te maken.

Vanuit een CAD tekening en tegenwoordig steeds vaker BIM modellen komt de vraag naar een timmerfabriek om een kozijn te produceren. De informatie uit deze tekeningen wordt door de timmerfabriek vertaald naar een set aan parameters waarmee een kozijn kan worden geproduceerd. Deels is dit handwerk, ondersteund door allerlei softwarematige tooling. Omdat in dit proces nog veel informatie verloren ging, weer aangevuld of handmatig overgenomen moest worden, heeft Bos de 3D Master software ontwikkeld. Hierdoor wordt de werkvoorbereiding sterk verkort en worden kostbare fouten gereduceerd. Een timmerfabriek kan hiermee veel scherper en sneller offertes samenstellen.

Vervolgens moet de informatie uit de werkvoorbereiding omgezet worden naar een automatisch aflopend proces in de machines. Zaken als anti-collision, machineveiligheid, bij te stellen freescurves, optimale stapvolgorde en de vertaling van 3D informatie naar bewegingen van de machine dienen in de besturingssoftware van de machine ondergebracht te worden. Brisq is de complexe uitdaging aangegaan om de automatisering geheel opnieuw te bouwen zodat nieuwe features geïmplementeerd kunnen worden en tevens de bestaande formaten ondersteund blijven. Een van de nieuwe features die gebouwd wordt is een optimalisatie voor de stappenafloop zodat de capaciteit van de machine automatisch geoptimaliseerd wordt op basis van de aangeboden orders. De stappenafloop kunnen we vervolgens virtueel laten aflopen en checken op botsingen. De integratie met de 3D master software maakt het mogelijk om hiermee de exacte productiegegevens en daarmee samenhangende kosten mee te nemen in de samenstelling van offertes. Zo wordt doorlooptijd van een product verkort vanaf engineering tot en met productie, met als resultaat goedkopere productie en snellere levering naar de klant.

Brisq realiseert de machinebesturing middels het FAST robotics framework van Lenze en het Brisq framework waarin HMI en productie afloop en optimalisatie zijn ondergebracht. Het Lenze framework draait in een Codesys omgeving, het Brisq framework in een C# omgeving. Door gebruik te maken van het robotics framework is het mogelijk om de freeskop te bewegen met 5 vrijheidsgraden, wat resulteert in een hoge mate van flexibiliteit.

Er valt nog veel te winnen door machines slimmer te maken zodat ze de gebruiker steeds beter ondersteunen en super flexibel te maken. Dat vraagt om een intensieve samenwerking tussen machinebouwer en automation partner, tussen domein kennis van markt, mechanica en automatisering. Juist dat vinden we leuk binnen Brisq ; om een versterkingsfactor voor onze klanten te zijn!