Avenue2 is een projectorganisatie die de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht realiseert. Onderdeel hiervan is de A2 tunnel dwars door Maastricht. Uniek aan de tunnel zijn de 2×2 tunnelbuizen boven elkaar, waardoor bestemmingsverkeer gescheiden is van doorgaand verkeer. Gescheiden tunnelbuizen hebben veel voordelen: de capaciteit is groter en er zijn meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer.

Als eerste tunnel in Nederland wordt voor de automatisering gebruik gemaakt van Schneider Electric UnityPro met Citect SCADA (samen StructureWare). Om de landelijke tunnelstandaard (LST) consistent te vertalen naar de PLC besturing is eerst een uitgebreide software richtlijn geschreven waaraan de codering diende te voldoen en is er voor de kernlaag en 3B-laag een bibliotheek gebouwd. Daarna wordt de software vanuit de centrale ontwerp database gegenereerd. Vanuit haar ervaring met het opzetten van standaarden hebben medewerkers van Brisq een leidende rol gehad het ontwerp van deze opzet en aanpak.

Deze werkwijze draagt zorg voor een grote mate van consistentie en doordat de engineers die de besturingssystemen realiseren functioneel betrokken zijn worden hiaten sneller opgespoord en teruggekoppeld naar de ontwerpers. Ook verkleint het de doorlooptijd van de software realisatie in de eindfase.