In uw productieproces ontstaat veel waardevolle informatie. Welke grondstoffen zijn verwerkt? Hoe was het temperatuurverloop tijdens de batch? Hoeveel uitval was er tijdens het verpakken door haperen van de lijmaanvoer? Al die gegevens kunnen wij verwerken tot bruikbare informatie met realtime databases en KPI-dashboards. Het maakt niet uit in welke realtime controllers die gegevens zitten, met onze brede kennis van besturingshardware, bussystemen en interfaces lukt het altijd om de benodigde data bij elkaar te brengen en zo te presenteren en rapporteren dat u uw proces snel kunt analyseren en verbeteringen kunt doorvoeren. In de fabriek, bij de machine maar ook in een browser op uw smartphone, tablet of laptop. Steeds vaker verschuift het presentatie deel naar cloud gebaseerde IOT (Internet of Things) oplossingen. Voor ons dus niets nieuws en het resultaat van een hele keten aan informatieverwerking die eraan vooraf gaat.

En het gaat niet alleen om de informatie uit het productieproces of de machine zelf, maar ook om de aansturing ervan door middel van recepturen, orders, voorspellende modellen, anti collision, optimale belegging, etc. Processen die we in MES systemen onderbrengen, een verzamelterm voor vele uiteenlopende applicaties.

Ook hiervoor geld dat Brisq gebruik maakt van internationale standaarden zoals OEE en ISA-95, technieken zoals machine learning en integreert met oplossingen derden waar ze zelf geen ervaring mee heeft zoals ERP en AI systemen.

 • ISA-88

  ISA-88, in de volksmond ook wel S88 genoemd, is een standaard voor batch control. ISA-88 biedt een consistente set van normen en terminologie voor batch control en definieert het fysieke model, de procedures en recepten. Het is geen standaard voor software, het is evengoed toepasbaar op handmatige processen. De standaard geeft wel handvatten om het…

  Lees meer

 • ISA-95

  ISA-95 is een internationale standaard van de International Society of Automation voor het ontwikkelen van een geautomatiseerde interface tussen ondernemings- en controlesystemen. Deze standaard is ontwikkeld voor en door wereldwijde fabrikanten. Het is ontwikkeld om te worden toegepast in alle industrieën en in allerlei processen, zoals batchprocessen, continue en discrete processen zoals assemblage en verpakkingslijnen.…

  Lees meer

 • ISA-106

  De ISA-106 norm is ontwikkeld na de ISA-88 omdat er ook een behoefte ontstond voor een norm voor continue en semi-continue processen. De ISA-106 borduurt door op begrippen uit de ISA-88 en past deze aan om effectief met continue en semi-continue processen om te kunnen gaan. Omdat (semi) continue processen veelal bijna volledig geautomatiseerd draaien…

  Lees meer