IoT ter ondersteuning van proces- of productieverbetering

Een Brisq webbased service waarmee u een dashboard heeft om informatie over uw processen of productiebatches inzichtelijk te maken en beter te doorgronden. Daarnaast kunt u met de geïntegreerde alarmeringsfunctie grenswaarden bewaken. Zonder grote modificaties aan de PLC en dure licenties van de PLC-leverancier beschikt u over realtime en historische waarden. Hiermee krijgt u eenvoudig inzage in het functioneren van het proces of kunt u een storing analyseren.

Met security-by-design als uitgangspunt heeft Brisq deze portal ontwikkeld om op een veilige manier proces- en productie-informatie beschikbaar te maken. Hiervoor is een door de gebruiker te configureren dashboard beschikbaar waarmee realtime en/of historische trends zijn waar te nemen. Vanwege deze flexibele manier van weergeven worden nieuwe trends ontdekt die eerder onopgemerkt bleven.

Iedere klant heeft on-site één of meerdere gateways met daaraan de gekoppelde PLC’s. Via standaard protocollen worden de gevraagde tags eenmalig geconfigureerd en worden de data in een multi-tenant cloudomgeving opgeslagen. Via een Brisq-webportal kan iedere gebruiker zijn/haar eigen dashboards on-the-fly samenstellen en bewaren.

Grenswaarden kunnen worden bewaakt via het zgn. stoplichtmodel. Optioneel kan notificatie bij overschrijding via verschillende communicatiekanalen worden ingesteld. De portal is ook beschikbaar op een mobiel of tablet device.

Naast het dashboard is er ook een API beschikbaar waarmee eenvoudig data kunnen worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Microsoft Excel of een AI-omgeving voor verdere data-analyse.

Deze Brisq-service is beschikbaar middels een prijs-per-taglicentiemodel (pay-per-use) en wordt maandelijks gefactureerd.

Deze service helpt u bij het vinden van de juiste KPI’s ter ondersteuning van uw procesverbeteringen. KPI’s geven u inzicht in welke zaken u dient bij te sturen om de geplande strategie van uw onderneming te realiseren.

Tot slot heeft u met deze service een datalog beschikbaar, voor root-cause-analyse in het geval van een storing.