Royal Dutch Kusters Engineering is al jaren een vaste klant van Brisq en altijd meer dan tevreden over de geleverde kwaliteit van de Brisq engineers. Omdat Kusters in een veranderende markt zit en daarmee ook hun organisatie, heeft men besloten de control engineering volledig uit te besteden aan Brisq . Hieruit blijkt het vertrouwen dat Brisq de afgelopen jaren heeft opgebouwd!
Royal Dutch Kusters Engineering is een wereldwijd toonaangevende producent van op maat ontworpen machines voor de:
• veilige en betrouwbare vernietiging van bankbiljetten en munten;
• vernietiging van dragers van vertrouwelijke informatie;
• terugwinning van waardevolle grondstoffen uit afval- en reststromen uit de procesindustrie en bij afvalverwerkers.

Het afgelopen jaar zijn we met verschillende projecten (hardware en software) gestart zowel op locatie bij Royal Dutch Kusters Engineering als op kantoor van Brisq . Met hardware engineering (E-plan) en software engineering zijn we betrokken bij de lopende projecten; daarnaast adviseren we over verdere standaardisering op het hardware engineeringsvlak.
Voor de OLP prototype (Organic Liquefying Press) en de OBS (Online Briquetting System) is Brisq de software opnieuw aan het opzetten en nemen we de migratie naar TIA portal hierin mee.

Met de inzet van onze engineers op de lopende projecten en het opzetten van de nieuwe software willen we de doorlooptijd op de projecten voor Royal Dutch Kusters Engineering verkorten. We willen Royal Dutch Kusters Engineering dan ook graag bedanken voor het vertrouwen in Brisq om te mogen engineeren aan deze mooie projecten.

https://www.royaldutchkusters.com/