Motion control is het gecontroleerd verplaatsen van een object naar een specifieke plek. Dit verplaatsen gebeurt door één of meerdere elektrische servo-aandrijvingen, bestaande uit een motion controllers en bijbehorende servomotoren en encoders. Toepassingen met motion control komen veel voor in industrieën waar geen robots kunnen worden ingezet, maar wel onderdelen moeten worden verplaatst. 

Omdat er gewoonlijk een hoge mate van integratie is tussen servo systemen en PLC-gebaseerde automatiseringssystemen en gebruikers op zoek zijn naar meer gegevens, is het belangrijk om rekening te houden met de communicatie- en interoperabiliteitsaspecten bij het specificeren van servo-bewegingscontrollers en motoren. Een zorgvuldig ontwerp vooraf zorgt voor een eenvoudigere integratie en jarenlang geoptimaliseerde controle, terwijl de kosten worden geminimaliseerd.

Dat is ook de reden dat we steeds vaker geïntegreerde servo- en motion control in PLC’s aantreffen. Er is dan een naadloze integratie met andere besturingsfuncties.

Brisq heeft veel ervaring met servo- en motion control. Camming, virtuele assen in een machine, transformatie naar het xyz domein en het stabiel inregelen van de controller zijn zaken waar we onze opdrachtgevers graag mee ondersteunen.