Per 1 juli 2021 zijn Royal HaskoningDHV en Brisq Automation een samenwerking aangegaan met betrekking tot slimme software, genaamd Aquasuite, voor de watersector. Samen dragen ze er zorg voor dat Aquasuite optimaal wordt geconfigureerd en aangesloten op het proces en de technologie van de klant. Aquasuite is een toepassing in de drinkwatervoorziening zoals sturing van distributie en lekdetectie, en slimme oplossingen voor de gehele afvalwaterketen van monitoring van rioolstelsels, aansturing van pompen, sturing op afvalwaterzuivering tot het optimaliseren van de sliblijn.

Met deze samenwerking wordt de expertise van Royal HaskoningDHV en Brisq optimaal gecombineerd om efficiënt bij klanten te kunnen leveren. Brisq is expert in oplossingen en diensten op het gebied van industriële en technische automatisering en weet precies hoe slimme software als Aquasuite toegepast kan worden. De watersector wordt hiermee optimaal bediend door de combinatie van Artificial Intelligence (AI) en besturingstechniek.

Door het ontzorgen van klanten voor de totale besturing ontstaat er de mogelijkheid om in de voorfase en bij de oplevering het koppelvlak tussen de PLC’s (Programmable Logic Controller) bij de klanten van Royal HaskoningDHV en Aquasuite verder te optimaliseren, zowel in code als in het proces.

Royal HaskoningDHV is al 140 jaar toonaangevend als ingenieursbureau in advies en projectmanagement. Ze zijn wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Met 6.000 professionals werken ze met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme en duurzame oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie.

Brisq is in 2012 opgericht als leverancier van oplossingen en diensten op het gebied van industriële en technische automatisering. Inmiddels werkt Brisq met ruim 70 ingenieurs in vaste dienst veel Nederlandse water- en productiebedrijven en machinebouwers tot haar klantenkring rekenen.

Aquasuite is een door AI aangedreven analist en autopilot voor vooruitstrevende watervoorzieningen en industrieën en bestaat uit verschillende producten. OPIR is de meest bekende en voorspelt het gebruik van drinkwater. PURE optimaliseert de verwerking van afvalwater. BURST helpt lekkages eerder te detecteren en te voorkomen, SEWR voorkomt overstort van afvalwater door detectie van verstopte riolen, FLOW optimaliseert afvalwaterstromen en MINE optimaliseert het slib verwerkingsproces.