Engineers hebben een innerlijke drang naar het begrijpen van het functioneren in het algemeen en in ons geval met de focus op industriële automatisering en processen in het bijzonder.

Om die reden is een van onze engineers begonnen met een studie, naast zijn werk, Certified Professional Program Artificial Intelligence Engineer, aan de Open Universiteit. Een opleiding van een jaar waar zaken als kunstmatige intelligentie en machinelearning uiteindelijk in een eindopdracht samenkomen en die intussen ook succesvol is afgerond.

Hoewel AI vaak wordt genoemd is het goed om nog eens stil te staan bij de definitie van Artificial Intelligence, dat wordt geduid als: The synthesis and analysis of computational agents that act intelligent. Hierbij is een agent iets dat acteert in een omgeving en intelligentie van een agent wordt gedefinieerd als wordt voldaan aan de volgende condities:

Geladen met al deze kennis heeft de engineer een eindopdracht gedefinieerd bij zijn huidige opdrachtgever om efficiënter om te kunnen gaan met de vervuiling in een zgn. pasteur. De uitdaging van de opdrachtgever was om minder productiestops te realiseren door te bepalen of een diepe reinigingssessie wel echt nodig is of dat een beperkte reiningssessie volstaat. Daarmee kan enerzijds veel energie en chemicaliën bespaart worden, hetgeen beter is voor het milieu. Anderzijds worden daardoor overbodige productiestops voorkomen dat bijdraagt een efficiëntere productie.

Door het toepassen van de opgedane kennis over AI en machine learning op het pasteurisatie proces blijkt dat valt te voorspellen of een diepe reinigingssessie wel of niet toegepast moet worden.

Mocht je willen weten of Ai iets voor jou kan betekenen en wat daar voor nodig is, neem dan gerust contact met ons op.