Vitens sluit met Brisq een meerjarige raamovereenkomst voor ondersteuning op het gebied van procesautomatisering.

Doel is om de kwaliteit (kennis en kunde) en de continuïteit van de ondersteuning te borgen. De aanpak die Brisq als kennispartner hierin standaard hanteert werd ook door Vitens als waardevol beoordeeld. Brisq denkt mee in oplossingen en projectuitvoering en in nauw overleg met Vitens geeft Brisq vorm aan de ondersteuning en invulling van de projecten.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens wint, zuivert en levert drinkwater. Drinkwater dat betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. Omdat water van levensbelang is, heeft Vitens als grootste drinkwaterbedrijf een grote verantwoordelijkheid. Om de continuïteit en kwaliteit van drinkwater te kunnen blijven bieden, verbetert en innoveert Vitens voortdurend. Procesautomatisering speelt een belangrijke rol om de continuïteit en de kwaliteit te kunnen borgen. Daarom is het voor Brisq belangrijk intensief met Vitens samen te werken om tot oplossingen te komen die een versterkingsfactor zijn voor deze doelstellingen.

Met het raamcontract verstevigt Brisq haar positie als kennispartner voor procesautomatisering in de drinkwaterproductie. Brisq ondersteunt reeds 60% van de drinkwaterproductie in Nederland.