Verlenging en uitbreiding strategisch partnerschap RHDHV

Dat je samen meer kunt bereiken blijkt ook nu weer. Het partnerschap tussen Royal HaskoningDHV en Brisq Automation is niet alleen verlengd, maar ook uitgebreid. Daarmee vallen naast de producten uit Aqua Suite, nu ook de controllers #Nereda en #Ephyra onder het samenwerkingverband. Op deze wijze kan er een verregaande optimalisatie worden bereikt voor de klant. De producten die door RHDHV worden ontwikkeld […]

Vitens sluit raamovereenkomst met Brisq

Vitens sluit met Brisq een meerjarige raamovereenkomst voor ondersteuning op het gebied van procesautomatisering. Doel is om de kwaliteit (kennis en kunde) en de continuïteit van de ondersteuning te borgen. De aanpak die Brisq als kennispartner hierin standaard hanteert werd ook door Vitens als waardevol beoordeeld. Brisq denkt mee in oplossingen en projectuitvoering en in […]

Ontwikkeling standaard voor automatisering drinkwaterproductie

Brabant Water produceert jaarlijks 180 miljoen m3 drinkwater voor 2,4 miljoen klanten. Voor de automatisering van hun 32 waterproductiebedrijven moet een toekomstvaste standaard ontwikkeld worden. De gestelde eisen hiervoor zijn: robuuste, uniforme en bedieningsarme bedrijfsvoering, centraal beheer, past binnen lean-engineering en is eenvoudig “updatebaar” (generieke aanpassingen binnen afzienbare tijd doorvoeren op alle productielocaties). Brisq is […]

Automatiseringsproject drinkwater

Oasen is een drinkwaterbedrijf dat op duurzame wijze drinkwater levert. Oasen heeft als uitgangspunt dat de klant altijd drinkwater uit de kraan krijgt van dezelfde stabiele en hoge kwaliteit. Consistentie, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van de PLC/SCADA besturingssystemen maken dat Oasen zijn beloften waar kan maken. Dit is gerealiseerd door de systemen vergaand te standaardiseren. Brisq […]