Oasen is een drinkwaterbedrijf dat op duurzame wijze drinkwater levert. Oasen heeft als uitgangspunt dat de klant altijd drinkwater uit de kraan krijgt van dezelfde stabiele en hoge kwaliteit. Consistentie, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van de PLC/SCADA besturingssystemen maken dat Oasen zijn beloften waar kan maken.

Dit is gerealiseerd door de systemen vergaand te standaardiseren. Brisq heeft in nauwe samenwerking met Oasen een bibliotheek opgezet van typicals. Deze typicals zijn object georiënteerd opgezet en in meerdere lagen, conform de S88 standaard. Op deze wijze is de beste uniformiteit gerealiseerd, rekening houdend met de benodigde flexibiliteit voor de diversiteit aan installaties.

Oasen is gestandaardiseerd op UnityPro en Vijeo Citect, beide van Schneider-Electric. Brisq is tevens betrokken bij het projectmatig toepassen van deze standaard in de projecten, het onderhoud van de standaard en de inrichting van het beheer ervan.