Door de toenemende druk op productie systemen, veroorzaakt door hogere utilisatie, stijgende grondstofprijzen, een tekort aan gekwalificeerde engineers en minder tijd voor geplande down-time met de daarbij behorende productiestops, wordt het steeds complexer om 24×7 te blijven draaien.

Dit dwingt ons om na te denken hoe we deze problemen het hoofd kunnen bieden. Vanuit het vakgebied industriële automatisering kan een zogenaamde Digital Twin een uitkomst bieden.

Een Digital Twin is een functionele digitale kopie van de machine of complete productielijn of zelfs de volledige fabriek, met als doel om o.a. nieuwe functionaliteit te kunnen te testen, proces optimalisatie te onderzoeken, operators te trainen of een FAT voor te bereiden, zonder daarvoor tijd op de productievloer te hoeven claimen, zonder snijverliezen en zonder grondstoffenverbruik en zonder risico’s voor mens en machine.

Binnen Brisq maken we onderscheid tussen een Digital Twin voor een machine en voor een productielijn of fabriek. Daarnaast maken we binnen een productielijn of fabriek ook nog onderscheid tussen een zgn. low-fidelity en high fidelity aanpak.

 • Digital Twin voor de machinebouw

  Digital Twin voor de machinebouw

  De uitdaging is om het multidisciplinaire team van mechanica, elektro en automatisering vanaf dag 1 bij een project met elkaar om de tafel te krijgen, zodat de verschillende disciplines inzicht en begrip krijgen voor elkaars uitdagingen en inzage te verschaffen in het gedrag van de machine. Met beschikbare tools en met de kennis en ervaring…

  Lees meer

 • Digital Twin voor de productielijn of fabriek

  Digital Twin voor de productielijn of fabriek

  Anders dan bij een machine zal in een productielijn of fabriek een Digital Twin inzage kunnen verschaffen in het productieproces van de verschillende fasen van een product of ultimo in het functioneren van de fabriek als geheel zonder dat er een productiestop nodig is. Daarmee biedt een Digital Twin uitgebreide mogelijkheden om zonder productie stops…

  Lees meer