In uw productieproces ontstaat veel waardevolle informatie. Welke grondstoffen zijn verwerkt? Hoe was het temperatuurverloop tijdens de batch? Hoeveel uitval was er tijdens het verpakken door haperen van de lijmaanvoer? Al die gegevens kunnen wij verwerken tot bruikbare informatie met realtime databases en KPI-dashboards. Het maakt niet uit in welke realtime controllers die gegevens zitten, met onze brede kennis van besturingshardware, bussystemen en interfaces lukt het altijd om de benodigde data bij elkaar te brengen en zo te presenteren en rapporteren dat u uw proces snel kunt analyseren en verbeteringen kunt doorvoeren. In de fabriek, bij de machine maar ook in een browser op uw smartphone, tablet of laptop. Steeds vaker verschuift het presentatie deel naar cloud gebaseerde IOT (Internet of Things) oplossingen. Voor ons dus niets nieuws en het resultaat van een hele keten aan informatieverwerking die eraan vooraf gaat.

En het gaat niet alleen om de informatie uit het productieproces of de machine zelf, maar ook om de aansturing ervan door middel van recepturen, orders, voorspellende modellen, anti collision, optimale belegging, etc. Processen die we in MES systemen onderbrengen, een verzamelterm voor vele uiteenlopende applicaties.

Ook hiervoor geld dat Brisq gebruik maakt van internationale standaarden zoals OEE en ISA-95, technieken zoals machine learning en integreert met oplossingen derden waar ze zelf geen ervaring mee heeft zoals ERP en AI systemen.

  • Strategisch partnership met Royal HaskoningDHV

    Per 1 juli 2021 zijn Royal HaskoningDHV en Brisq Automation een samenwerking aangegaan met betrekking tot slimme software, genaamd Aquasuite, voor de watersector. Samen dragen ze er zorg voor dat Aquasuite optimaal wordt geconfigureerd en aangesloten op het proces en de technologie van de klant. Aquasuite is een toepassing in de drinkwatervoorziening zoals sturing van…

    Lees meer

  • Vitens sluit raamovereenkomst met Brisq

    Vitens sluit met Brisq een meerjarige raamovereenkomst voor ondersteuning op het gebied van procesautomatisering. Doel is om de kwaliteit (kennis en kunde) en de continuïteit van de ondersteuning te borgen. De aanpak die Brisq als kennispartner hierin standaard hanteert werd ook door Vitens als waardevol beoordeeld. Brisq denkt mee in oplossingen en projectuitvoering en in…

    Lees meer