Geautomatiseerde infrastructuur objecten, soms ook wel kunstwerken genoemd, spelen een cruciale rol in het veilig en betrouwbaar laten functioneren van onze autowegen en vaarwegen. Omdat ze een publieke functie vervullen kunnen storingen en veiligheidsincidenten tot flinke publicitaire aandacht lijden, soms tot in de tweede kamer aan toe. De life cylce van de civiele structuren is vele malen langer dan die van de automatiseringssystemen. Met als gevolg dat er geregeld een upgrade van de besturingssystemen dient plaats te vinden.

Brisq heeft veel kennis en ervaring in huis om besturingssystemen voor bruggen, sluizen en tunnels te ontwerpen en te realiseren. Veelal in samenwerking met een bouwpartner ontwerpen we de besturingssystemen en de software daarvoor. Omdat besturingssystemen vele functionele en technische eisen raken en het tot een integraal werkend geheel maken is het afleiden van de eisen naar een software en systeemontwerp een complexe opdracht. Voor het bewaken van de consistentie van deze architectuur gedurende het project zodat validatie en verificatie aan het einde succesvol kunnen worden doorlopen, daarvoor hebben we meermaals grote waardering ontvangen.

De infra heeft zijn eigen terminologie, deels voortkomend uit de systems engineering methodiek. Met rams analyses, logische functievervullers, 3B bouwblokken, SDD’s, SSDD’s en STD’s kunnen we dan ook uitstekend uit de voeten.

  • Automatisering zeesluis IJmuiden

    Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18…

    Lees meer

  • Effectieve ontwikkeling besturingssysteem A2 tunnel in Maastricht

    Avenue2 is een projectorganisatie die de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht realiseert. Onderdeel hiervan is de A2 tunnel dwars door Maastricht. Uniek aan de tunnel zijn de 2×2 tunnelbuizen boven elkaar, waardoor bestemmingsverkeer gescheiden is van doorgaand verkeer. Gescheiden tunnelbuizen hebben veel voordelen: de capaciteit is groter en er zijn meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer.…

    Lees meer