Het borgen van de kwaliteit en kwantiteit van water is een belangrijke uitdaging, ongeacht of we praten over drink-, afval- of oppervlaktewater. Het is een publieke functie die essentieel is voor onze kwaliteit van leven. Daarom heeft betrouwbaarheid en leveringszekerheid een hoge prioriteit in deze markt. Verstorende factoren hierin zijn echter het steeds extremere weer en het veranderende klimaat. Dat maakt dat de water infrastructuur steeds zwaarder belast wordt. Bijna alle infrastructuur is wordt tegenwoordig door geautomatiseerde systemen bestuurd.

Brisq adviseert, ontwerpt en realiseert toekomstbestendig besturings- en informatie systemen die leiden tot een geoptimaliseerde en betrouwbare water infrastructuur. Daarvoor werken we bijvoorbeeld aan bediening en beheer op afstand, centrale opslag van data voor kwantitatieve en kwalitatieve rapportages met een hoge maatschappelijke waarde, integratie van een diversiteit van systemen (PLC en DCS besturing, informatiesystemen, telemetrieoplossingen, etc.), standaardisatie om life cycle management beter te kunnen uitvoeren en vervanging van end-of-life systemen.

Wij hebben veel domein kennis en ervaring met het toepassen van diverse besturingssystemen en kennen bovendien de specifieke aspecten van de waterindustrie waardoor wij u prima van dienst kunnen zijn met advisering en realisatie van de juiste besturingsoplossing.

 • Toepassing AI in de praktijk

  Engineers hebben een innerlijke drang naar het begrijpen van het functioneren in het algemeen en in ons geval met de focus op industriële automatisering en processen in het bijzonder. Om die reden is een van onze engineers begonnen met een studie, naast zijn werk, Certified Professional Program Artificial Intelligence Engineer, aan de Open Universiteit. Een…

  Lees meer

 • ISA-95

  ISA-95 is een internationale standaard van de International Society of Automation voor het ontwikkelen van een geautomatiseerde interface tussen ondernemings- en controlesystemen. Deze standaard is ontwikkeld voor en door wereldwijde fabrikanten. Het is ontwikkeld om te worden toegepast in alle industrieën en in allerlei processen, zoals batchprocessen, continue en discrete processen zoals assemblage en verpakkingslijnen.…

  Lees meer

 • ISA-106

  De ISA-106 norm is ontwikkeld na de ISA-88 omdat er ook een behoefte ontstond voor een norm voor continue en semi-continue processen. De ISA-106 borduurt door op begrippen uit de ISA-88 en past deze aan om effectief met continue en semi-continue processen om te kunnen gaan. Omdat (semi) continue processen veelal bijna volledig geautomatiseerd draaien…

  Lees meer