Inleiding

In de wereld van industriële automatisering zijn er talloze standaarden beschikbaar, zoals ISA, IEC, PackML en NEN. Ondanks deze bestaande standaarden zien we nog vaak dat het ontwerp en de ontwikkeling van besturingssystemen een pad van ’trial and error’ volgt voordat een werkend geheel wordt bereikt. Zodra dit geheel operationeel is, wordt het maar al te vaak als het eindproduct beschouwd. Het naleven van deze standaarden is echter geen garantie voor een soepel en foutloos ontwikkelproces en een optimaal werkend besturingssysteem.

Uitdagingen van Niet-Gestandaardiseerde Processen

Het gebruik van niet-gestandaardiseerde processen leidt na ingebruikname tot onverwachte en ongeplande stilstand, aanzienlijke inspanningen om veldproblemen op te lossen, moeilijk overdraagbare kennis, en aanzienlijke tijds- en kosteninvesteringen gedurende het gehele proces. Dit alles gebeurt vaak met een team dat waarschijnlijk al onderbezet is.

De Kunst van Standaardisatie

De essentie van standaardisatie ligt niet zozeer in het louter toepassen van bestaande standaarden, maar juist in het gestandaardiseerd implementeren van ontwerp-, ontwikkel- en beheerprocessen die zich in de praktijk hebben bewezen. Dit alles kan plaatsvinden met gebruikmaking van relevante standaarden. Het vraagt om nadenken over hoe zaken worden gedocumenteerd, het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking, de keuze van bewezen methodologieën, het opstellen van doordachte testplannen, het effectief beheren van versiebeheer en, niet in de laatste plaats, het in gebruik nemen van nieuwe versies (deployment) zonder risico op onverwachte complicaties.

De Voordelen van Gestandaardiseerde Processen

Het resultaat van deze aanpak is een beheerst ontwerp- en ontwikkelproces dat tijd en middelen bespaart. Het levert een getest en hoogwaardig product op, waarvan de kennis is geborgd en overdraagbaar is. Dit vermindert niet alleen de operationele risico’s, maar zorgt ook voor een meer efficiënte inzet van ons team en bespaart aanzienlijke kosten gedurende de levenscyclus van het product.

Kortom, het streven naar gestandaardiseerde processen is de sleutel tot succes en zal

uw positie in de markt versterken terwijl  de  concurrentievoordelen behouden blijven. We nodigen u uit om actief deel te nemen aan dit proces, zodat we samen kunnen blijven groeien en excelleren in de wereld van industriële automatisering.